We use cookies to analyze our website traffic. By continuing to use the site, you agree to our Terms and Policies

Hashtags
Enter a hashtag to search for posts.

Search results (3)

 • Hayyee Ammayyootaa,
  Galmee | Registration irratti isin rakkisaa akka ture hubannee isin gammachiisuuf haala salphaa ta'een akka isin galmooftaniif qopheessineerra.
  App. Amayya Isa haaraa (Har'a Kan gad dhiifame) gad buufachuun itti fayyadamaa.
  #wal-argaaf #bashannanaaf #qeeqaaf
  #yaadaaf #gammachuuf
  #amayya
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Hayyee Ammayyootaa,
  Galmee | Registration irratti isin rakkisaa akka ture hubannee isin gammachiisuuf haala salphaa ta'een akka isin galmooftaniif qopheessineerra.
  App. Amayya Isa haaraa (Har'a Kan gad dhiifame) gad buufachuun itti fayyadamaa.
  #wal-argaaf #bashannanaaf #qeeqaaf
  #yaadaaf #gammachuuf
  #amayya
  post-img
  Comments: 11 Reposts: 16
 • Hayyee Ammayyootaa,
  Galmee | Registration irratti isin rakkisaa akka ture hubannee isin gammachiisuuf haala salphaa ta'een akka isin galmooftaniif qopheessineerra.
  App. Amayya Isa haaraa (Har'a Kan gad dhiifame) gad buufachuun itti fayyadamaa.
  #wal-argaaf #bashannanaaf #qeeqaaf
  #yaadaaf #gammachuuf
  #amayya
  Comments: 3 Reposts: 23