We use cookies to analyze our website traffic. By continuing to use the site, you agree to our Terms and Policies

 • Hayyee Ammayyootaa,
  Galmee | Registration irratti isin rakkisaa akka ture hubannee isin gammachiisuuf haala salphaa ta'een akka isin galmooftaniif qopheessineerra.
  App. Amayya Isa haaraa (Har'a Kan gad dhiifame) gad buufachuun itti fayyadamaa.
  #wal-argaaf #bashannanaaf #qeeqaaf
  #yaadaaf #gammachuuf
  #amayya
  Comments: 3 Reposts: 23
  Sena Takele
  1605644463

  akamiin account keenya verify goona????

  Rajab Usmaan Hundee
  1605655117

  Hojii hojjettan kanaaf galata guddaa qabdu! Dhalootaaf Seenaa hojjettani.Garuu mee waa'ee Bilisummaa keessanii nuuf ibsaa.

  Chimdesa E Debela
  1605663952

  @Rajaa, Atis galatoomi. Garuu gaafin kee naaf hin galee.

  Leave a comment can only registered users.