We use cookies to analyze our website traffic. By continuing to use the site, you agree to our Terms and Policies

 • Nuti Oromoodha
  ~
  Nu wallaalanii miti
  Beekaa nu tuttuquu
  Gochaan qofa mitii
  Jechaanis nu quuquu
  ~
  Arjoomina keenya
  maqaa xureessudhaa
  Alagaan karoorsee
  wanta hedduu jedhaa
  ~
  Gara laafummaafi
  arjoominni keenya
  Xoobbiyaafi mitii
  addunyaaf fakkeenya
  ~
  Ni hasaasu isaan
  nutis hin dhageenyuu
  Garraamummaa keenya
  kaasnee lafan keenyuu
  ~
  Ofumaaf dhama'u
  caluma jedhanii
  Wanta keenya ta'e
  nurraa hin mulqanii
  ~
  Shira uma shiruu
  xaxaa uma xaxuu
  unu qawwee mitii
  Taankiinuu nun fixuu
  ~
  Nuti Oromoodha
  Warra beeku safuu
  Nama irra darbee
  jaalalli kan keenya
  loowwaniif kan hafuu
  ~
  By T.T
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0

  Leave a comment can only registered users.