• Yaa bara !Maal nu godha kan kaa lamata ciinqii maalee!
  yeroo tokko tokkos kolfuun gaariidha jedheni!
  ?
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • #Breaking
  Warreen kaleessa maqaletti laaqana nyaanna jedhee abjote hundi nyaatamaa jira!
  Waraana Kibba Tigraayin kaleessa galgala eegalee humnoota Tigraay fi loltoota Nafxanyaa gedduutti taasifamaa tureen ganama kana waranni Tigraay guututti injifannoo kanaan lubbuun loltoota abiyyii fi nafxanyootaa hedduutu galaafatame. Waraanni shaalaqaan 3 ummataan booji'amuu fi kumni hedduun ammas marmafee jiraachuu odeeffanneerra. Kallattiwwan birootin waraanni akkuma itti fufetti jira.
  MM Abiyyi Ahimad har'a sa'aa 10:00tti waraanni Maqalee akka galu ajajanii ture. Waraanichi garuu haga amma adeemsa eegaluu akka hin dandeenye himamaa jira. Dhumaatii waraana irra gaheef shakkamuun ajejoonni waraanaa 7 hidhamanii gara Waldiyaatti fudhatamaniiru.
  Kan biraan immoo
  Loltoonn
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • አብይ ሸዉዶናል
  መሄድ እንጂ መመለስ የለም እያሉ ነው?
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • #Waliif_Qoodaa
  #Odeeffannoo_Salaale
  Asaffaa Kuushii Eenyutu Ajjeese?
  Asaffaa Kuushii too'annoo seera jala otoo jiruu ajjeefamee bosonatti gatame. Asaffaan Ji'a tokko dura gara Baaleetti fudhatamee kan ture yoo tahu torbee darbe gara Salaaleetti geessanii mana hidhaa ture. Godina Baalee irraa gara Salaalee kan geesse poolisoota aanaa Kuyyuu tahuun barameera.
  Eenyutu Ajjeese? Maaliif?
  Gooticha Asaffaa Kuushii kan ajjeesise Koloneel #Abbabaa_Garasuu fi #commander_Baqqalaa (ajeja itti aana Humna Addaa Oromiyaa) tahuu 100% mirkaneessinee jirra. Jarri kun lamaan ergama ajjeesuu fi hidhuu fudhatanii Salaale jiraachuu isaanii guyyaa muraasa dura Finfinne Star Median saaxiluun ni yaadatama.
  Abbabaa Garasuu fi Baqqalaan goota kana mana hidhaarra baasanii kan ajjeesan ega Abbo
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0