• Warra waliin raagu
  Nuhaa godhu rabbii
  Ishiin kanuma kooti
  Irraa kaasaa qalbii?❤
  Comments: 0 Reposts: 0
 • "Nama gaarii yaaduuf gaarii hojjatu yoo taate namni ati dhabdu hin jiru. Garuu namni si dhabu immoo jira."
  Comments: 0 Reposts: 0