• ABO,n koo anaaf qaaliidha Jajjabee koo jabaadhu fuulduri kee ifadha woliif qooda diina garaa gubaa
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 1
 • worri ammayyoota akkam nagaa keessani
  post-img
  Comments: 3 Reposts: 0
 • dhaloota qubee
  Abdii boru ❤
  post-img
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Bara amma keessa jiru kanatti Oromoon qawwee hidhachuu qaba malee hiikkachuu hin qabu
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • yeroo raftu ofi gatee hin rafin
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • karaati hin hafu kaayyoon kee
  Galmaan geenya nuti ilmaan kee
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Amayya kan dhaloota qubeetim ❤
  post-img
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Oromoo koo
  Qawwee kee
  Jabeeffadhu
  post-img
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Oromoo koo
  Qawwee qofatu
  Bilisa nu baasa
  Bakka jirtan hundati
  Hidhadhaa❤?❤
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Bona nuuf darba jennaan
  Hongeen lafaan nu dha'e
  Ganna nuuf darba jennaan
  Dhoqqeen mataa nu ga'e
  yaa rabbi keenya kun maali?
  Comments: 2 Reposts: 0
 • "Ummannii Qawwee hin hidhannee biyyaa hin qabu" jaal Daawud Ibsaa ❤?❤
  post-img
  Comments: 1 Reposts: 0
 • Abiyyiin sabiyyiidha biyya bulchuu hin geenye ?
  Comments: 0 Reposts: 0
 • ijoolleen bilxiginnaa diina kooti
  ijoolleen WBO kootii dhiiga kooti
  add me ammayyoota koo
  Comments: 0 Reposts: 0
 • qawwee qofatu bilisa nu baasa
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Ijoollee ABO kooti hundumtu haadho kooti ❤?❤
  Add me ?
  Comments: 0 Reposts: 0