• obboleessa keenya waan dandeenyuun ha tumsinu❤❤❤
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Yesuus Yesuus jedheen si waamaa
  in nuffu ani galgalaa ganamaa❤❤
  Comments: 0 Reposts: 0
 • " "Waaqayyo, akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate; kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee, haa baduuf miti! "
  (Yohannis 3: 16)
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Abbaallee galataa!
  Ilmaallee galataa!
  Afuura Qulqulluufis galataa!
  Waaqni akka malee nu jaallataa!❤❤❤
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Chimdy fi Roobaa Galatooma!!
  Hojii baayyee bareedaadha!!!
  Proud of you guys❤❤❤
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Yesuus Gooftaadha!!❤❤❤❤
  Comments: 0 Reposts: 0