• soorata Ramaddana baayyee mi'awa
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Comments: 0 Reposts: 0
 • as wr wb jirra jirtuu ijjoolee Amayyaa
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • As wr wb ijjoolee keenya kan Amayyaa jirtuu jira jedhaa mee baayyee isiin yaade wolaahii
  Comments: 0 Reposts: 0
 • As wr wb jirtu ummata oromoo To oraa Amayyaa kanaraa fagaachuun koo jaladhee miti amayyaa baayeen jaaladha garuu datan ani fayadamu amayyaa naaf hin dalagu
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • nama jabaa oromoon qabdu yaa rabbii nuuf baasii yaa Allaah
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Oromummaan keenya faaya keenya qarree power
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • ani qubee H kana baayyeen jaaladha mqaan kiyya qubee A irraa ka’e waamamu ykn bareefamu danda’a ture garuu qubee H waaniin jaladhuuftu jira inni tokko waan haadha jechuun isaraa kahuuf inni lammaffaa yoo Rabbin jedhee gamoo qubee H fakaatu ijaarrachuun fedha kun fedhii Rabbiiti inshaa Allaah
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Gaaf tokko Haati mana akas jettee
  Haata'u malee hojachuun duraa qurxummi kana siirritti miciteeta?
  Hojatuu maal yaa giiftii koo kun umuriisaa guutuu bishaan keessa jiraata maal irraa basuufan miiccaa. jetteen
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Jecha Ciigoo
  Konkolaataan kaleessa gogaa fe'uu dhufee hoggaa kan bira dhabee gogaa obboleessa keeti fe’ee deeme
  Comments: 0 Reposts: 0
 • baadiyyaa koo oromiyaa balloo heduu namati toltii
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • baadiyyaa koo oromiyaa balloo heduu namati toltii
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Nama jabaa oromoon qabdu
  dr Bareeda guddinaa
  nagaan bulaa
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • dhugaan kee hin badiin
  • Danny Atomsa 7months ago

   Kutannoon kee, jaalala ati Orommummaaf qabdu fi dandeettiin kee gita hin qabu. Hojiin ati tokkummaa Oromoo cimsuu irratti hojjatte hin dagatamu.
   Jechoonni si ibsu hin danda'an!
   #Jawaar_Mohammed

  Comments: 0 Reposts: 0
 • shamarree dheertuu Adunyaa keenya kan lammii biraazil taateedha
  Nagaan bulaa
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • bro koo add godha
  Comments: 0 Reposts: 0
 • yoo wantii akkasii isiin mudatee tartiibumaa duraa irra deema banaa akkasiti isa dura isiniif baasa
  • sooretii lammii 7months ago

   ijoolleen amayya app fayyadama jirtan namni akkumaa koo kana amayya app wajjin dhamaa jiru jira? malumaafu amayya koo kan username isa @Kukuyyee jedhu keessa banan itti naa deebisuu dide warroni hubanno app kana qabdaan naa gargara ?
   ykn kanuma add me lamata keessa bahuu garuu ?

  Comments: 0 Reposts: 0
  • Eebbisa Muluneh 7months ago

   kutaa 1ffaa
   LOQODA BOORANAA --- naannoo biraatti

   1. Aabba ----- Obboo

   2. Haatoo ---- Addee

   3. Aabboo --- abbaa (kan ofii)

   4. Aayyoo --- haadha (kan ofii)

   5. Aaddaa ---- obboleessa/ttii angafa

   6. Abuyyaa ----- eessuma

   7. Dhiiroo --- jaranaa

   8. Areera --- makaa aannan fi bishaan

   9. Morka --- falmii, dorgommii

   10. Waan maadee -- ajaa'ibaa

   11. Dhiirsa ------ abba mana

   12. Niitii ------ haadha Mana

   13. Nyaapha ---- diina, alagaa

   14. Agarii ----- kan baayisee nyaatuu

   15. Duuduu ------- seenuu

   #Loqodabooranaa

   waliif share godha

  Comments: 0 Reposts: 0