• sunqoo sunqoo jette maaramoo Gaafa rakkoo shan nawaammaattee Rakkoo baanaan na hirraanfattee jette maaramoo
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Jrtuuuuu koota mee waa'a isin himadha
  hiriyumaa naa gafadha ijole ???
  Comments: 2 Reposts: 0
 • ijoo eessaa jirtuu
  worii kun ❤❤❤
  Amayyaa Nuti qabaneessina
  malo page kan ijoo
  Comments: 1 Reposts: 0
 • ❤?❤ oromo tiyaa I love you
  post-img
  Comments: 6 Reposts: 0
 • “Namni anaaf dhaga'u garuu nagaatti in jiraata, wanta hamaa hin sodaatu, hin bir'atus'' in jetti.”
  — Fak. 1:33
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Keessummottaa kiyaa akkam jirtan
  harkaa funee ✋
  Comments: 3 Reposts: 0
 • ijole jirtuu me jiraa jedha
  me hiriyota keesan hima
  akkaa banatan ?
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Jalallaa dhugaa kan namafi qabuu enyuu ?
  Comments: 3 Reposts: 0
 • ijo namni muxannoo isaa kan qabda Add ergaa mee
  rakkanee kadhanee
  Comments: 2 Reposts: 0