We use cookies to analyze our website traffic. By continuing to use the site, you agree to our Terms and Policies

 • Hayyee Ammayyotaa,
  Amayya bilbilaa tii gara bilbilaatti (Bluetooth, Xender, Cshare and etc) waliif hin dabarsinaa | waliif hin qoodinaa.
  Fayyadamaan kam iyyuu download gochuu qaba. Namni #amayya fayyadamu latest version isaa
  tti fayyadamuu qaba. Kunis dogoggora hambisuuf.
  Nuyi Ammayyoota.
  Galatoomaa.
  Comments: 19 Reposts: 94
  Show all (16)
  Mamuye Seyoum
  1605685055

  downloaded,then updated!!!

  Milkeessaa Rafuu
  1605854392

  hayyee! ulfaadhu?

  Aliyii m.mo
  1612043526

  ulifina irraa foyyeyissa

  Leave a comment can only registered users.