• Eebbisa Muluneh 4months ago

   kutaa 3ffaa
   LOQODA BOORANAA --- naannoo biraatti

   1. Halkuma --- fuudhaa fi heerum

   2. Imbiiraa ---- kophee pilaastikaa

   3. Kora -------- walga'ii

   4. Maadee, baasa ---- raajii

   5. Mikikkila ---- roga balbalaa, roga goolii

   6. Muraa ---- adabbii

   7. oolaa ---- hongee

   8. Murnya --- kutaa

   9. Maandhaa --- quxxisuu

   10. Qara ---- jalqaba, dura

   11. Ennaan ---- sana booda

   12. Ojjaa ------ yoo, erga

   13. Adoo ------ otoo, silaa

   14. Yaasuma, Bobbaa ---- adeemsa

   15. Guutuu Abbaa Liiban ---- Booranaa

   #Loqodabooranaa
   Sharee waliif godha #amayyoota

  Comments: 0 Reposts: 0
 • warri nu simattan galatoomaa!
  Comments: 0 Reposts: 0