Explore

Here you can read all posts from social network.
 • yaa sabaa jirtuu???? eessa jirtureee
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Yaadadha ammayyootaa yaadadha!!
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Jaalala♥️jechuun jaalala keeti✝️
  "Jaalala qulqulluu"
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • kayyoodhaaf malee Garaaf miti !!!❤❤❤❤?
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Jirra jirtuu yaa warra ammayyoome?
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Yoon fiiguu dadhabee
  Suuta deemus akka qocaa
  Isinin maaltu galchee
  Waaqatu nama bocaa
  Kan inni adda baasee
  Namoota akkanati uumee
  Isatu bakka yaadan geessisa
  Isa ariifatas isa suutumee
  Anoo kaayyoo koon beekaa
  Galma koo isa booruu
  Hamii keessan sodaadheen
  Daandii koo dhiisee hin jooruu
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Comments: 0 Reposts: 0
  • kumasaa urgeessa 6months ago

   Akkaam jirtuu warrii Ammayya, mamiltoonni fi fayyadamtoo Ammayya hanaaf akkaa garii isinitti boonaa. jabadhaa kan Ilmaan oroomo qofaa

   bayyee nagaammachisee warri kana qundeessitan gudda galatoomaa.

  Comments: 0 Reposts: 0
 • Comments: 0 Reposts: 0
  • burqaa Ashannaafii 6months ago

   Bilillee ykn Mahbuubaa,Qarree Oromoo amala, bareedinaaf jaalaalan Ilma mooti faranji jilbenfachiste!
   "wagga 10 – 12 gidduu taatus, bilchina sammuu fi akkaata amala ishii yoo ilaalan nama hojjaan madaalamuu mitii. Kanarra kan ka’e, Hermann jaalala Mahbuubatin booji’ame."
   "Isheen masara mooti seenuun safuu biyyatti cabsuu dha akka ta’e ilaalama ture. Ilmi warra mooti kuni immo tasuma ilaalcha namoota fi qeeqni inni argataa ture jaalala inni Mahbuubaf qabu dabalaa dhufe malee hin hir’anne"

  Comments: 0 Reposts: 0
 • Comments: 0 Reposts: 0