We use cookies to analyze our website traffic. By continuing to use the site, you agree to our Terms and Policies

  • Barataan Yunvarsiitii Jimmaa Mohaammad Deeksisoo sirna eebba barattootarratti ''Jawaar Mahaammad hiikaa, hidhamtoota siyaasaa hiikaa,'' jechuun waltajjiirratti dubbate, qaama hidhate waliin hariiroo qaba jedhamuun shakkamee hidhame jedhe abukaatoon isaa.
    Haala akkamii keessa jira? kan jedhuuf waan "BBC" iyyaafanne kunooti.
    Comments: 0 Reposts: 0

    Leave a comment can only registered users.