We use cookies to analyze our website traffic. By continuing to use the site, you agree to our Terms and Policies

 • IFAA FI SAGALEE
  Gidduu Kana Waldaa BMY Naannoo Dambi Dolloo Gabaa Sanbata Duraa Waldaa Adaree Koonfireensii Tajaajilaa Duulaa fi Faarfataa Ballinaa fi Muuziqeessaa B/sa Dagoo waliin turre. Haalli naannoo kana jiru gaarii miti yoo ta'e iyyuu Waaqayyo hojii gurguddaa saba isaatiif hojjete. Namootni amantii irraa fi tajaajila irraa duuba deebi'anii turan danuun yaada garaa isaanii geeddaratanii gara Waldaa Kiristiyaanaa fi tajaajilaatti deebi'aniiru. Dhukkuba garaagaraa kan qaban fayyaniiru, Hidhaa garaagaraa irraa Waaqayyo saba hiikee hafuurri hamaan nama keessaa ba'eera, Waaqayyo hafuuratti nama baayyee haaresseera. Sagalee Waaqayyoo immoo Hojii Ergamootaa 12:6-17 irratti hundoofnee barataa fi barsiisaa turre.
  Kutaa kana keessatti;-
  1. Heroodis Yaaqobiin waan ajjeeseef Warri Yi
  post-img
  Comments: 0 Reposts: 0

  Leave a comment can only registered users.