• Jawween ni raagee moo ni raaje
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Dubbiin amantiin afaan tokkoo kun sirreeffamu qaba.
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Qoosa Badhoo kana itti ilaaluun gaarii miti.
  Comments: 0 Reposts: 0
 • Hanga oromoon jirutti Oromomummaan jira, ni jiraata.
  Comments: 0 Reposts: 0